top of page

FJELLSIKRING

Profesjonell fjellsikring – sikkerhet og ekspertise for alle fjellprosjekter

Vi tilbyr fjellsikring for prosjekter hvor det er essensielt å sikre fjellskjæringer etter sprengningsarbeid  slik at fjellområdene blir trygge og stabile for både byggeprosjekter og mer langsiktig infrastrukturutvikling.

Fjellbolter settes for å forsterke og stabilisere fjell og steinmasse. Dette gjøres for å forhindre ras, steinsprang og andre farlige situasjoner som kan oppstå i fjellområder. Fjellbolter brukes også i konstruksjon av tunneler og bygninger som er fundamentert i fjell. Boltingen bidrar til å øke stabiliteten og sikkerheten i fjellområder og reduserer risikoen for skader og ulykker.

Fordeler med å velge Fjellsprengning Øst for fjellsikring:

  • Eksperter i sikring av fjellskjæringer etter sprengning

  • Anvendelse av moderne og effektive sikringsteknikker

  • Skreddersydde løsninger for fjellsikring i hele Norge

  • Forpliktelse til sikkerhet og kvalitet i alle prosjekter

  • Erfarne og kvalifiserte fagfolk

     

Ta kontakt for sikker og pålitelig fjellsikring 

Har ditt prosjekt behov for profesjonell fjellsikring? Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan bidra til å sikre ditt fjellområde.

bottom of page